תעודות ורישיונות

 
 
על מנת לספק לכם את שירותי הדברה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, אנו מחזיקים בכל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והתעודות. כמו כן, ברשותנו כל הביטוחים המקצועיים ואנו עובדים על-פי התקנים הדרושים בתחום.

  • היתר הדברה
  • היתר רעלים
  • איוד בהסגר
  • חבות מעבידים, צד ג' ואחריות מקצועית
  • עבודה על-פי תו תקן ISO 9001:2008
  • היתר לסימון עץ על-פי תקן ISPM 15, מס' הסמכה IL-008 – מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת הפועלים במסגרת משרד החקלאות.
  • עוסק מורשה, ניהול ספרים וניכוי מס במקור

להזמנת שירותי הדברה, דויטש ובניו זמינים עבורכם!